GOSPEL
1. Nagy az Úr
2. Jézus szeretlek, követlek
3. Egyre csak mélyül
4. Ne félj
5. Jézus, kedves Megváltóm
6. Szívemből szól
7. Szent szerelmed
8. Jézus megtartom ígéd
9. Uram, Te vagy életem
10. Mondd, hol van
11. Neked Uram, szól énekem
12. Szent vagy én Uram
13. Mily szerelmesek hajlékid

6. ALBUM     
FRIDERIKA – Gospel
(2003)

A gospel nem csupán egy népszerű zenei stílus, melyet fekete, hosszú ruhába öltözött énekesektől hallhatunk, és tőlük ismerhette meg a nagyközönség is ezt a muzsikát.
Más értelemben a gospel (angol szó) jelentése evangélium, jó hír. Az evangéliumok üzenete, hogy Krisztus emberré, Názáreti Jézussá lett, hogy az emberek szabadságáért kifizesse a váltságdíjat. A golgotai kereszten ezért halt meg, de fel is támadt, ismét megelevenedett, és ezzel bejelentette, hogy van élet a halál után, mely örökké tart.

Ezért kapta ez a lemez is ezt a címet “Friderika Gospel”. Ez az album más színben, de ugyanarról a nagyszerű dologról szól, mely megváltoztatta az én életemet is. Azzal, hogy elhittem, hogy Jézus szeret, és hagytam, hogy közbeszóljon a sorsom menetébe, többé nem kell félnem a haláltól, az elmúlástól, a sikertelenségtől. Minden megváltozott bennem! Örülök, hogy erről a csodálatos, élő személyről énekelhetek, Aki nem hasonlítható semmihez, és nincs elég dal ahhoz, hogy megköszönjem, dicséretet mondjak Neki mindenért.

Zongora: Németh Judith
Basszusgitár: Botos Lajos, Gothár Ferenc
Gitár: Abaházi Zoltán, Fejes Zoltán
Trombita: Borbély József
Kürt: Kocsis Zsolt

Ének: Friderika

Balogh Ferenc, Botos Lajos, Kötő Gabriella, Németh Alexandra

Vokál: Czerovszki Henriett, Varga Szabolcs
Számítógép programozás és dobhangok készítése: Varga Szabolcs
Zenei rendező: Borbély József
Hangmérnök: Borbély József, Kassai Róbert, Varga Szabolcs

A dalok a Hit stúdióban készültek 2003-ban
Producer: Németh Sándor

Borító: Reklám és Arculat Kft.
Fotó: Hack Róbert

DALSZÖVEGEK

Nagy az Úr
Nigel Hendroff / Németh Judit

Attól fogva, hogy megnyílt szívem,
Rám áradt fentről nagy szereteted,
Uram, Jézus, jóságod megragadott.

Előbb szerettél öröktől már,
Letetted életed nem árt halál,
Te formáltál, Uram, új emberré!

Szívem mélyéről szárnyal Hozzád énekem
Szeretlek veled minden-percem, élvezem,
Nem kell félnem, Jézus, Te vagy a jövőm.

Megtudhattam, mi a megváltás
Teljes élet, mennyei végállomás!
Ezért áldlak életem minden napján!

Szívem mélyéről

Nagy az Úr és igen fenséges
Nagy az Úr és igen fenséges

Szívem mélyéről…

***

Jézus szeretlek, követlek
Tanya Riches / Németh Judit

Jézus, szeretlek, dicsérlek, Megváltóm
Jézus, kegyelmed meggyógyít és megbocsát!

Jézus nagy hálával áldlak, mert jó vagy
Jézus, csodállak, mert életed adtad:

Amikor rám hull Szellemed, nem kell már más, olyan jó Veled,
Lelkem Nálad megpihen, Te vagy Békességem!

Ó, Uram- itt vagy – Te vezess – én követlek,
Ó Uram, jöjj közel- szent tüzed – lángoljon fel!

Amikor rám hull Szellemed, …

***

Egyre csak mélyül
Michelle Frager / Németh Judit

Minden nap és minden éjjel
Sóvárgom szent jelenlétedet,
Lelkem vár, úgy vágyik rá,
Hogy közel legyen Hozzád!

Mint a mélyt a hullámok fenn,
Úgy fed be felhőd itt lenn
Új útra hívsz, igád édes,
És éneked van velem,
Mert életed van bennem

Én Megmentőm, Te Végtelen!
Egyre csak mélyül a szerelmed szívemben!
Szabadítóm és Támaszom!
Egyre csak mélyül a szerelmed szívemben!

Sasszárnyad oltalmaz, erőt ad,
Ott fenn nincs félelem (és) bánat,
És békességed nem hagy el már.

***

Ne félj
Reuben Morgan / Csuka László

Ne félj, pajzsod és páncél vagyok egy életen át.
Ne félj, előtted tágra nyitom a Menny kapuját.
Ne félj, a feltámadt Bárány vére, megszabadít.
Ne félj, ne félj, csak higgy
A gonosz hozzád, már nem közelít, ne félj!

Te vagy váram és oltalmam, oh Uram
Drága Mindenható
A Te sátradban békesség van, Uram
Örök-élet adó

Csak bízz Bennem, Kősziklád vagyok!

***

Jézus, kedves Megváltóm
Reuben Morgan / Németh Judit

Jézus, kedves Megváltóm
Megmentetted életemet
Úgy szerettél.

Jézus, erőm forrása
Vezess a Menny felé
Mind közelebb Hozzád

Kegyelmed jobb nekem az életnél
És mindenem Uram, tiéd
Kegyelmed jobb nekem az életnél
És mindenem Uram, tiéd

Jézus, én Királyom
Aki mindenek felett
Örök Úr vagy

Jézus, én reményem
Te vagy a Szabadító
Aki eljössz hamar

***

A szívemben szól
Darlene Zsehech / Németh Judit

A szívemben szól, ott belül dalol
Egy új ének Néked zeng,
Mert Szabadítóm vagy, tapssal, tánccal dicsérlek!
A sötétség eltűnt, én szárnyra keltem
És előtted örvendezem,
Új dalommal áldlak, magasztallak Istenem!

Szent Szellem, jöjj és érints meg,
Leheld belém szent életed!

Jézus, Kősziklám, támaszom
Add, hogy győztesen járjak utadon
Hogy, majd előtted állhassak és imádjalak!

Jézus, trónod elé vágyom,
Emelj magadhoz, én Királyom,
Hogy mindörökké áldjalak és imádjalak!

***

Szent szerelmed
Michelle Kim / Németh Judit

Megrendített az, hogy eljöttél,
S s oly mélyre szálltál, hogy szívemhez érjél.
Mint forgószél engem felkaptál,
Minden múlttól messze elragadtál

Ki látott, ilyen csodát, ki értheti tetteid titkát
Csak azt tudom, hogy él a Megváltóm, más vagyok
Átjárt életed, szent szerelmed

Uram imádlak, hangod kedves nekem
Erőd formál, betölt egészen és
Új remény kelt szívemben, szent szerelmed

Álmélkodom, bámulattal nézem
nagy egeid, s minden teremtményed.
Te vagy a kincs, amelyre leltem
Benned, Jézus, mint megnyertem.

***

Jézus megtartom Igéd
Miriam Webster / Németh Judit

Úgy, kiáltok, úgy esengek: hadd értselek!
Hadd, járjak Veled, árasszon el Szellemed!
Mert mind, aki szeret Téged követ hűséggel,
Legyen keskeny az út, de az Hozzád vigyen!
Szeretlek én mindenkor, mindenhol

Jézus, megtartom Igéd,
Jézus szavad bennem él,
Jézus, szívem tűzben ég!

Mert beszéded szent, tiszta és él bensőmben,
És mint, hajnalfény a sötét égen feldereng:
Mind több, több igazság, friss manna kell, éhezem,
Ne hagyj meglankadnom, elégíts meg élettel!
Hadd áldjalak, hadd ujjongjak, mert jó vagy:

Jézus, megtartom Igéd,
Jézus szavad bennem él,
Jézus, szívem tűzben ég!

Tanúd vagyok, tudom Te élsz,
És, ha az út, majd véget ér,
Oly jó, ha mondod: jól van hű szolgám
Jól van, hű szolgám

***

Uram, Te vagy életem
Clint Brown / Németh Judit

Uram, Te vagy életem, erőm, öröménekem
Több vagy, mint az egész világ.
Többet jelentesz, mint kincs, gazdagság
Nincs másban, ilyen boldogság
Te vagy, Te vagy a mindenem.

Nem tennék Nélküled egy lépést sem
Nem haladnék tovább.
Nem bújnék ki többet szárnyaid alól
Nincs arra erőm, hogy egyedül járjak.

Uram, Te vagy életem, erőm, öröménekem
Több vagy, mint az egész világ.
Többet jelentesz, mint kincs, gazdagság
Nincs másban, ilyen boldogság
Te vagy, Te vagy a mindenem.

Amíg a Föld forog és felragyog a Nap
Én követlek, s fogom kezed
Egyre közelebb vagy, ahogy napjaim telnek
És egyre jobban bízom, bízom Benned, mert?

Uram, Te vagy életem …

***

Mondd, hol van
Kötő Gabriella / Kötő Gabriella
hangszerelte Varga Szabolcs

Mondd, hol van az, akit úgy keres
Mondd, hol van az, akit úgy szeret az én lelkem, az én lelkem.
Mondd, hol van az, akit úgy követ
Mondd, hol van az, akit úgy ölel az én lelkem, az én lelkem.

Végigjártam a várost, az utcát, tereket
És nem találtam Őt, akit szívem keres.

Mondd, hol, hol van az én Uram, az én Uram
Mondd, hol, hol van az én Uram, az én Uram

Végigjártam a tengert, folyókat, vizeket
De nem találtam Őt, akit szívem szeret.

Mondd, hol van…

Végigjártam a hegyet, mezőket, réteket
És nem találtam Őt, akit szívem szeret.

Mondd, hol van…

Végigjártam a várost, az utcát, tereket
Végre megtaláltam Őt, akit szívem keres.

***

Neked Uram, szól énekem
Darlene Zsehech / Németh Judit

Neked Uram szól énekem és
Ajkaim, csak Néked zengjenek
Imádlak én, mert úgy szeretsz
Jó pásztor szelíden vezetsz

Ahogy nézlek, megváltozom
Nyugalmat adsz, sátradban lakom
Körülveszel nagy hűséggel
Itt vagy és, oly boldoggá teszel.

Lángra lobban szent tüzed
A lelkem ujjong, átjár fényed
Rám ragyog kegyelmed, szívem túlcsordul.
Szent Szellemed megvigasztal
Betölt örömmel, új dallal
Olya szent vagy, olya szent vagy
Jézus a szívem túlcsordul

Dicsőséged belém hatol
Nyugalmat adsz, sátradban lakom
Körülveszel nagy hűséggel
Itt vagy és, oly boldoggá teszel.

***

Szent vagy én Uram
Mark Stevens, Paul lannuzzelli / Németh Judit

Uram csak Benned van az élet
Csak Te adsz békességet, örömöt.
Elrejtőzöm szent sátrad rejtekén
Megvigasztalsz, reményed betölt

Imádlak mindennap újult erővel,
Fenséges színed elé járulok,
Oly jó gyönyörködnöm szent félelmedben,
Áldom nagy neved, amíg vagyok!

Szent vagy szent vagy, ó én Uram!
Menny, Föld hódol trónod előtt,
Mindenség királya, tiéd vagyok!

Kereslek szüntelen
És szívem Nálad megpihen

***

Mily szerelmesek hajlékid
(84 zsoltár)

Mily szerelmesek hajlékid, seregek Ura
Lelkem sóvárog utánuk
Szívem, Isten ujjon az élő Isten felé
Mert egy nap Te nálad jobb, mint ezer másutt
Boldogok, kik lakoznak házadban.
Inkább akarnék lakni az Úr háza küszöbén
Hogysem a gonosz sátorában

Te vagy napom és pajzsom
Te vagy az én erősségem
A Te ösvényeid vannak a szívemben.